8030

Lyrics Author: 

Ilahi Neylesun

Ilahi neylesu-nit-sun, Gönül sensiz karar etmez
Eğer gelsun eğer gitsun, Gönül sensiz karar etmez
Çunki sensin Fahrini yarı, Sevindir gârip naçarı
Pirim Nureddin Cerrahi , Gönül sensiz karar etmez

Oh Allah what is one to do without You

Oh Allah what is one to do,the heart without You is undone
Whether to come or go, the heart without You is undone
You are the beloved of Fahri, make joyful the poor helpless one
My Pir Nurreddin Jerrahi , the heart without You is undone