6640

Belegal Ula

Belegal ulâ bi kemâlihi
Keşefeddücâ bi cemâlihi
Hasünet cemiu hisâlihi
Sallu aleyhi ve âlihi

Notes: 

1/6/1982 Aslan Hepgür imzalı notadan istinsah olundu 1/4/1991 Mithat Arısoy