Anonymous

1700

Safa geldin, safa geldin erenler
Muhabbet eyleyen cana aşk olsun
Vücudunu bilen Allah'ın bilir
Ademin kalbinde raha aşk olsun

Cümlenin maksudu ademde mevcut
Anınçün kıldılar melekler sücud
Allah bir Muhammed Ali'dir mescud
Evvel ezel kıblegaha aşk olsun

Ba-i Bismillahdır noktadır kadim
Hasan er-Rahman'dır Hüseyin er-Rahim
Vallahi Ali'dir her şeye kaim
Vechinde bedrolan maha aşk olsun

7545

La i la he il lallah, Allah, Allah, Allah, (Alah Hu…)

Medet ya Muhyeddin, Abdülkadir,
Baz ül E şheb medet…

Medet ya Sayyd Ahmet, ya Rifai,
Ebul Alemeyn medet…

Medet ya Sayyd Ahmet, ya Bedevi,
Ebun Nesebeyn medet…

Medet ya Ibrahim, ya Düssuki,
Ebul Ayneyn medet…

Medet ya Nureddin, ya Cerrahi,
Ebul Füyuzad medet…

7165

Yâ imâm el rusli yâ (yâ) senedi
Ente bâbullah hive müteme febi dünya ya ve âhireti
Yâ Resülallah hi hüz bî yedi
Ahmedim Ahmet ceddim Muhammed
Bulurlar rahmet aşk meydanında
Hazreti Bekir dilinde zikir dâimâ şükür aşk meydanında
Hazreti Ömer belinde kemer Hu deyip döner aşk meydanında
Hazreti Osman câmi-i kurân okurnur heran aşk meydanında
Hazreti Ali şüphesiz velî Allahın arslanı aşk meydanında
Hazreti Safer yolunda ne fer Hâk deyip döner aşk meydanında
Yâ Resülallah hi hüz bî yedi

3135

Cân ellerinden gelmişem/ Fânî mekânı n’eylerem
Ol mülke meylıim salmışam/ Ben bu cihânı n’eylerem

Aşkın şarabın içmişem/ Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem/ Nâm ü nişânı n’eylerem

Dünyaya geldim gitmeye/ İlm ile hilme yetmeye
Aşk ile ân seyretmeye/ Ben în ü ânı n’eylerem

Dilden dile bin tercemân/ Varken ne söyler bu lisân
Çün cân ü dildir hem zebân/ Nütk ü beyânı n’eylerem

Hakkı cemî-i halkdan/ Müstağniyem billâhi ben
Hallâkı âlem var iken/ Halk-ı zamanı n’eylerem

8630

Ah ey sipihr-i gaddar
Vey tali-i sitemkâr
Rahmetmedin bu zâre
Her demde kıldın âzar

Derd ile yandı cismim
Kan ile doldu çeşmim
Mahvoldu ism-ü resmim
Kaldım garib-ü nâçâr

Ağyar eder cefayı
Yar eylemez vefayı
Bilmem niçin Zekâi
Bu mihnette sezâ-vâr

Lyrics from:
Ahmet Ozhan's recording

/

Âh ey sipihr-i gaddâr
Vey tâlî-i sitemkâr
Rahmetmedin bu zâre
Her demde kıldın azâr

Derd ile yandı cismim
Kan ile doldu çeşmim
Mahvoldu ism ü resmim
Kaldım garîb ü nâçâr

8450

Bî Sultân er-Rüfâî, yâ Seyyîd Ahmed hâyran (hayyana ?)
Kutb'ül keveneyn ebu'l alemeyn min nesl-i Resülillâh
Gelübdür sulb-i Hayder'den
O nesl-i pâk-i gevherden
Doğar gün gibi hâverden
Rifâi Seyyid Ahmed'dir

Bî Sultan er-Rifâî ya Seyyîd Ahmed hâyyana
Kutb'ül kevneyn ebu'l alemeyn min nesl-i Resüllillâh
Kabuî cümle ef'âli
Gerekdir su-i ahvâî
Ezelden ahd ü peymâni
Cenâb-i Seyyid Ahmed'dir
Bî Sultan er-Rifâî ya Seyyîd Ahmed hâyyana
Kutb'ül keveneyn ebu'l alemeyn min nesl-i Resüllillâh

8410

Mevlam senin aşıkların
Devran iderler Hu diye

Yolundaki sadıkların
Cevlan iderler Hu diye

Hüdayi gayre meyli kes
Allah Bakı yeter heves

Hakkın zikrini her nefes
Ilan iderler Hu diye

8430

Derviş olan kişiler, deli olağân olur
Aşk nedir bilmeyenler, ana gülergân olur

Gülme sakın sen ona, iyi değildir sana
Adem neye gülerse, başa gelegen olur

Derviş Yunus sen dahi, incitme dervişleri
Dervişlerin duasi, kabulgân olur

8100

Mecnuna sordular Leyla nice oldu
Leyla gitti adi dillerde kaldı
Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu
Leyla Leyla derken Mevlayı buldu

Leyla'yı büyüttü kullar dayalar
Mecnun'un başında kuşlar yuvalar
Bize mesken oldu dağlar ovalar
Yuru Leyla ki ben Mevlâ'yı buldum
Leyla Leyla derken Mevlâ'yı buldum

Derviş Yunus bu sırlardan açılma
Hakk’ın lütfün görüp gayre saçılma
Inayet Hak olan yerden kaçınma
Yürü Leyla ki ben Mevlâ'yı buldum
Leyla Leyla derken Mevlâ'yı buldum

8140

Kapısı yok bacası yok hu Mevlâm hu
Gündüzü yok gece si yok hu Mevlâm hu

Ders alacak hocası yok hu Mevlâm hu
Ya ben kime yalvarayım hu Mevlâm hu

Yunus kulun sözü hakdır hu Mevlâm hu
Allahım ihsânı çokdur hu Mevlâm hu

Senden gayrı Allah yokdur hu Mevlâm hu
Ya ben kime yalvarayım hu Mevlâm hu

Kapısı yok açam bakam
Bacası yok odlar yakam
Nice yıllar yalnız yatam
Ya ben kime yalvarayim

Kabir kurdu pek aç olur
Oddan başına tac olur
Yalniz yatmak pek guç olur
Ya ben kime yalvarayım

Pages

Subscribe to RSS - Anonymous